Blog

Home / Notícies  / Entenent l’Outsourcing: Quins són els avantatges d’un servei extern TIC per a les empreses?
outsourcing-manteniment-informatic

Entenent l’Outsourcing: Quins són els avantatges d’un servei extern TIC per a les empreses?

La pandèmia ha creat una nova mentalitat en les empreses que lluiten per mantenir-se actualitzades, obligant a moltes a no oblidar el teletreball com a estratègia de futur.

 

Davant d’un context de pandèmia com la que s’està vivint ara mateix dins de l’entorn empresarial i amb les situacions on la seguretat informàtica pot quedar exposada, tenir un partner tecnològic de total confiança és clau pel bon funcionament de qualsevol negoci.

L’externalització de serveis TIC cada vegada té més beneficis, doncs els proveïdors externs poden oferir serveis que s’adapten a les necessitats d’una empresa sense necessitat de realitzar grans inversions en infraestructura.

Els centres de dades, per exemple, poden oferir computació en el núvol, anàlisi de bases de dades, plans de recuperació en cas de pèrdua d’informació i altres serveis valuosos. Aquests serveis donen a les petites i mitjanes empreses la capacitat de competir amb les més grans. Els serveis de tercers també ofereixen a les grans empreses els recursos, la seguretat i la planificació estratègica que necessiten.

Existeixen riscos i preocupacions sobre qualsevol proveïdor extern. Assegurar-se que s’està treballant amb l’empresa adequada i que pot oferir els serveis TIC que la seva empresa necessita. Altres preocupacions són la falta de control directe, la ubicació del centre de dades o un altre proveïdor de serveis i la gamma de serveis que el proveïdor extern pot oferir realment.

Per fer front a aquestes idees, des de Qualtic, especialistes en assessorament tecnològic, han volgut tractar els principals avantatges.  A l’hora de voler fer front a grans despeses o grans canvis, moltes empreses troben la solució en l’externalització d’aquest tipus de serveis.

 

Els beneficis de l’externalització

  • Escalabilitat: Quan les empreses creixen, cal abordar molts inconvenients i despeses. Es necessitaran nous servidors, programari i dispositius d’emmagatzematge, entre altres coses. Els nous sistemes han de ser compatibles amb els sistemes actuals i les noves dades han de connectar-se amb les dades antigues.
    Els equips d’assistència i assessorament de qualitat ja tenen els recursos necessaris per gestionar l’expansió amb garanties d’èxit.
  • Ràpida resposta a incidències: els equips externs professionalitzats estan molt ben formats per fer que l’empresa funcioni davant qualsevol inconvenient. Els protocols d’actuació i l’experiència davant els problemes quotidians o problemes majors, com recuperació davant desastres, fan que un client tingui la tranquil·litat de saber que el seu negoci no s’aturarà.
  • Experiència en TI: l’experiència tècnica prèvia i els serveis d’assessorament a empreses per explicar les opcions TIC disponibles, permet establir quin és el millor camí per poder assolir els objectius que s’hagin establert. Tenir experiència i recursos significa tenir un millor servei i un millor rendiment a preus assequibles.
  • Desenvolupament empresarial: Outsourcing significa que una empresa necessita dedicar menys temps a contractar personal informàtic intern, menys temps d’instal·lació i menys temps de manteniment. Aquest estalvi en temps i diners permet a l’empresa centrar-se en els seus productes i serveis.
  • Formació de personal: el recent augment de casos de ciberatacs que s’estan produint pel creixement de modalitats com el teletreball, es poden preveure amb la constant formació i actualització dels coneixements del personal. Un factor a tenir en compte en la contractació d’equip extern és la possibilitat de disposar de tallers formatius en aquestes àrees. Afavorint el funcionament normal dels sistemes informàtics i garantint que els usuaris siguin conscients de les amenaces.

Si hi ha una lliçó a aprendre de l’evolució tecnològica dels últims anys i, sobretot des del desenvolupament del coronavirus, és la importància de combinar l’aprenentatge continu amb noves innovacions, una major col·laboració i una voluntat constant de voler seguir avançant.