Correu electrònic

Home / Faq  / Correu electrònic

Per a tots els clients que tenen comptes de correu contractades amb Qualtic, dins dels plans de hosting basic, us facilitem les dades de configuració:   AMB SSL: Configuració Servidor Entrada POP3/IMAP * Nom: Nom descriptiu del compte (no afecta al funcionament) * Servidor de correu entrant: mail-es.securemail.pro * Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat * Compte de correu: nomusuari@elmeudomini.cat * Contrasenya: la que hagi configurat per al seu compte de correu * No requereix autenticació de contrasenya segura (SPA) * Port POP, amb SSL: 995 * Port IMAP, amb SSL: 993 Configuració Servidor Sortida...