Blog

Home / Articles d'opinió  / Què és formar-se en ciberseguretat? Per què és necessari?

Què és formar-se en ciberseguretat? Per què és necessari?

La formació en ciberseguretat és una eina poderosa per a les empreses que lluiten contra el creixent nombre d’amenaces de seguretat a l’àmbit informàtic del món empresarial. Però, com explicar-ho per a que tot un equip de treballadors pugui entendre tot el que implica?

1- Què és la formació en ciberseguretat?

La formació en ciberseguretat ha estat una prioritat per a moltes organitzacions de qualsevol mida que buscar seguir ‘educant’ als seus treballadors per entendre les preocupacions existents i emergents. Aquest tipus de formació anima als empleats a entendre els problemes de seguretat de les TIC, identificar els riscos de seguretat i aprendre la importància de respondre a les qüestions que puguin sorgir. Les persones ben formardes estaran entrenades per donar seguretat a les seves tasques i assegurar les dades amb les que treballen.

2- Per què és necessària aquesta formació?

La mobilitat actual dels entorns de treball, els nous reglaments i la naturalesa evolutiva d’Internet han subratllat la necessitat de formació en ciberseguretat a tots els nivells.

D’una banda, moltes empreses no es volen quedar al darrera i ja han vist aquesta necessitat: estan invertint en programes de formació de ciberseguretat dissenyats per instruir als seus empleats a defensar la seva xarxa, ordinadors i dades sensibles i gestionar de manera autònoma les principals qüestions en aquest àmbit.

D’altra banda i, per damunt tot, la formació en ciberseguretat té com a objectiu millorar les competències fonamentals en matèria de ciberseguretat i introduir nous sistemes i plans per aturar possibles problemes de ciberseguretat.

A més, hi ha que tenir en compte que les amenaçes evolucionen i, per tant, el manteniment d’un programa d”entrenament’ en ciberseguretat a una organització pot assegurar que els seus empleats puguin manejar adequadament els problemes amb que es troben en el dia a dia.

3- Per què és important la formació integral en ciberseguretat?

a. La formació en ciberseguretat ha de ser més curta i específica.

En primer lloc, moltes organitzacions realitzen la formació en ciberseguretat entre els seus empleats una vegada a l’any. No obstant això, durant la resta dels 11 mesos, la formació en ciberseguretat i els temes crítics estan totalment absents. Per tant, els cursos de formació en ciberseguretat han de ser models més petits i curts, més específics i que permetin repartir ràpidament la formació en ciberseguretat al llarg de l’any. Això ajuda al fet que les persones se centrin en el contingut de la formació en ciberseguretat.

b. La formació en ciberseguretat ha de tenir moltes opcions

En segon lloc, la formació en ciberseguretat ha d’estar dissenyada per a formar al personal per complet en les accions que necessiten per a reduir els problemes de ciberseguretat de qualsevol empresa. El catàleg de formació en ciberseguretat ha d’incloure continguts formatius amb diferents graus de dificultat i punts.

c. La formació en ciberseguretat ha de tenir indicadors clau de rendiment (KPI)

Finalment, és essencial supervisar la finalització de la formació, avaluar el rendiment individual i la millora de les qualificacions, així com els processos d’altres empleats. Els informes i els KPI han de demostrar el canvi en els comportaments dels empleats i la consciència de seguretat en tota l’organització

L’opinió de l’equip de Qualtic és que qualsevol empresa necessita tenir experiència en les tècniques d’alt nivell que constitueixen un element crucial de la gestió d’incidents i estratègies de resposta eficients.