Outlook

Home / Faq  / Outlook

Per a tots els clients que tenen comptes de correu contractades amb Qualtic, dins dels plans de hosting basic, us facilitem les dades de configuració:   AMB SSL: Configuració Servidor Entrada POP3/IMAP * Nom: Nom descriptiu del compte (no afecta al funcionament) * Servidor de correu entrant: mail-es.securemail.pro * Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat * Compte de correu: nomusuari@elmeudomini.cat * Contrasenya: la que hagi configurat per al seu compte de correu * No requereix autenticació de contrasenya segura (SPA) * Port POP, amb SSL: 995 * Port IMAP, amb SSL: 993 Configuració Servidor Sortida...

Problema Outlook mostra un missatge informant d'un problema amb la recepció/enviament degut a un error de validació d'usuari i password per a un compte de Gmail. Tot i comprovar la configuració de servidor d'entrada i sortida, usuari i password, el problema persisteix.   Causa Degut a les fortes mesures de seguretat que té Google amb els seus comptes de Gmail, s'ha d'especificar de forma manual que el nostre compte pot ser configurat en aplicacions de tercers, com ara Outlook.   Solució Hem d'accedir al nostre compte de Gmail...

Problema El buscador de Outlook no funciona correctamente, no aparece ningún resultado.   Solución 1 .Cierra Outlook. 2. Click en el botón de Inicio y escoge Panel de Control. 3. Das click en Opciones de Indización 4. Haga click en Modificar y revisa que estén marcados los puntos que quieras indexar (debería estar marcado Microsoft Office Outlook). 5. Luego click en Opciones avanzadas y luego click en el botón Reconstruir. 6. Cargue nuevamente Outlook....