A3 Tag

Home / Posts tagged "A3"

Per actualitzar versions d'A3 com ECO, NOM, BANK, etc. de manera incremental i no com a instal·lació neta de tot el software, accedim al següent enllaç explicatiu d'A3: https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/faqase/proceso-de-actualizacion-descarga-e-instalacion-de-versiones.html...

Problema El nostre software d'A3 ERP no s'actualitza correctament des d'un equip client després que el servidor hagi deplegat una actualització o canvi de versió.   Solució En primer lloc desintal·larem els software de A3 Admin Services i A3ERP (Windows) des del panell de control. Renombrarem totes les carpetes d'A3 que ens trobarem en les següents ubicacions: %ProgramData% %appdata% Archivos de Programa (x86) Per exemple, podríem renombrar la carpeta A3 per A3_old 3. Eliminarem els accessos directes de l'escriptori. 4. Reiniciarem l'ordinador 5.- Desactivarem l'antivirus (alguns antivirus...