Blog

Home / Notícies  / Què cal tenir en compte per a dur a terme una transformació digital efectiva?

Què cal tenir en compte per a dur a terme una transformació digital efectiva?

Als dos últims anys, els projectes de transformació digital han experimentat un notable impuls. No obstant això, les presses poden portar a incórrer en errors que podrien tenir un impacte negatiu en els resultats.

Els grans canvis que ha experimentat la forma en la qual els usuaris consumeixen i s’interrelacionen amb les marques ha portat a molts negocis a dur a terme la seva transformació digital. Les empreses han entès que, si no innoven prou ràpid, perdran clients.

Per a mantenir-se actualitzats, els projectes de digitalització han experimentat un gran auge, però no tots amb el mateix èxit. Repassem dos errors molt comuns en els quals cal evitar caure per a tenir un negoci àgil i innovador.

Els models de dades no estan estandarditzats

Les empreses comptes amb diversos departaments i els processos de presa de decisions entre tots ells solen ser llargs i complicats. A això se li suma que molts, malgrat comptar amb tecnologia i coneixements, continuen utilitzant processos poc àgils a l’hora de transferir i processos dades, sovint amb formats de dades diferents per a cada departament. Com a resultat, la coordinació dels processos és llarga i difícil.

Per a eliminar aquest coll d’ampolla, és important integrar les dades de cada departament i estandarditzar el model de dades per a obtenir una coherència en les consultes i entre departaments.

Els sistemes estan aïllats

Moltes empreses utilitzen sistemes estàndard per a gestionar els seus processos i fluxos de treball. No obstant això, aquests sistemes encara estan aïllats i no existeix un repositori central de dades perquè tots prenguin decisions i facin canvis en temps real.

Els productes modulars estandarditzats no poden respondre prou ràpid als requisits del mercat actual. En el seu lloc, és aconsellable començar amb un sistema i funcionalitats en sitges, per a després extreure la lògica comercial i convertir-los en serveis compartits perquè puguin aprofitar-se en tots els departaments del negoci.

Si els sistemes estan ben integrats i el model de dades no permet processos de presa de decisions més ràpids, l’esforç de transformació digital no ha aprofitat tot el seu potencial.

Tot això posa de manifest els aspectes que cal tenir en compte per a valorar si el projecte de transformació digital ha estat efectiu o no. Revisar si els diferents sistemes parlen el mateix idioma, si estan interconnectats, i si les dades permeten prendre decisions en temps real serà clau per a gaudir d’un negoci àgil i d’èxit.