A3

Home / Faq  / A3

A3ERP té una opció de recordar l'usuari i la contrasenya de l'usuari per a que no la demani cada cop que iniciem sessió. Però, què passa quan volem que iniciï sessió un altre usuari?   Solució En la mateixa sessió de windows de l'usuari en qüestió, seguirem les següents passes: En el buscador de la barra de tasques de Windows 10, escriurem "regedit" i clicarem en l'opció que surt d'editor del registre. També podem accedir apretant la tecla de windows del teclat + R...

Per actualitzar versions d'A3 com ECO, NOM, BANK, etc. de manera incremental i no com a instal·lació neta de tot el software, accedim al següent enllaç explicatiu d'A3: https://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/faqase/proceso-de-actualizacion-descarga-e-instalacion-de-versiones.html...

Problema El nostre software d'A3 ERP no s'actualitza correctament des d'un equip client després que el servidor hagi deplegat una actualització o canvi de versió.   Solució En primer lloc desintal·larem els software de A3 Admin Services i A3ERP (Windows) des del panell de control. Renombrarem totes les carpetes d'A3 que ens trobarem en les següents ubicacions: %ProgramData% %appdata% Archivos de Programa (x86) Per exemple, podríem renombrar la carpeta A3 per A3_old 3. Eliminarem els accessos directes de l'escriptori. 4. Reiniciarem l'ordinador 5.- Desactivarem l'antivirus (alguns antivirus...