Blog

Home / Faq  / A3  / Reinstal·lació d’A3 ERP en ordinador client

Reinstal·lació d’A3 ERP en ordinador client

Problema

El nostre software d’A3 ERP no s’actualitza correctament des d’un equip client després que el servidor hagi deplegat una actualització o canvi de versió.

 

Solució

  1. En primer lloc desintal·larem els software de A3 Admin Services i A3ERP (Windows) des del panell de control.
  2. Renombrarem totes les carpetes d’A3 que ens trobarem en les següents ubicacions:
  • %ProgramData%
  • %appdata%
  • Archivos de Programa (x86)

Per exemple, podríem renombrar la carpeta A3 per A3_old

3. Eliminarem els accessos directes de l’escriptori.

4. Reiniciarem l’ordinador

5.- Desactivarem l’antivirus (alguns antivirus bloquejen el procés d’instal·lació)

6.- Executarem el setup.exe de la carpeta \\nomdelservidor\A3ERPSetupCliente\Instalar\A3ERPWindows. Si ho hem fet correctament, apareixerà la següent finestra d’instal·lació.