Blog

Home / Faq  / Correu electrònic  / Dades de configuració de correu electrònic en Outlook

Dades de configuració de correu electrònic en Outlook

Per a tots els clients que tenen comptes de correu contractades amb Qualtic, dins dels plans de hosting basic, us facilitem les dades de configuració:

 

AMB SSL:

Configuració Servidor Entrada POP3/IMAP
* Nom: Nom descriptiu del compte (no afecta al funcionament)
* Servidor de correu entrant: mail-es.securemail.pro
* Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat
* Compte de correu: nomusuari@elmeudomini.cat
* Contrasenya: la que hagi configurat per al seu compte de correu
* No requereix autenticació de contrasenya segura (SPA)
* Port POP, amb SSL: 995
* Port IMAP, amb SSL: 993

Configuració Servidor Sortida (SMTP)
* Es necessari que marqui “Requiere autenticación” > “Iniciar sesión utilizando la misma autenticación que el servidor de correo entrante”.
* Servidor SMTP: smtp-es.securemail.pro
* Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat
* Contrasenya SMTP: la que hagi configurat per al seu compte de correu
* No requereix autenticació de contrassenya segura (SPA)
* Port SMTP: 465

 

SENSE SSL (No RECOMANAT):

Configuració Servidor Entrada POP3/IMAP
* Nom: Nom descriptiu del compte (no afecta al funcionament)
* Servidor de correu entrant: pop.elmeudomini.cat
* Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat
* Compte de correu: nomusuari@elmeudomini.cat
* Contrasenya: la que hagi configurat per al seu compte de correu
* No requereix autenticació de contrasenya segura (SPA)
* Port POP, sense SSL: 110
* Port IMAP, sense SSL: 143

Configuració Servidor Sortida (SMTP)
* Es necessari que marqui “Requiere autenticación” > “Iniciar sesión utilizando la misma autenticación que el servidor de correo entrante”.
* Servidor SMTP: authsmtp.elmeudomini.cat
* Compte usuari: nomusuari@elmeudomini.cat
* Contrasenya SMTP: la que hagi configurat per al seu compte de correu
* No requereix autenticació de contrassenya segura (SPA)
* Port SMTP: 25 (port alternatiu: 587)