Blog

Home / Notícies  / Serveis  / Manteniment informàtic integral per a Pimes
manteniment-informatic

Manteniment informàtic integral per a Pimes

Moltes empreses petites i mitjanes no disposen dels recursos necessaris per tenir un departament informàtic propi. Això no vol dir que s’hagi de descuidar un dels pilars bàsics de tot negoci. És per això que externalitzar les noves tecnologies a un proveïdor de total confiança que s’encarregui d’assessorar, optimitzar i prevenir possibles incidències és del tot indispensable.

 

Avantatges de contractar un manteniment informàtic

  1. Augment de la productivitat: És recurrent el cas que un treballador sense ser especialista ni tenir coneixements tècnics, intenta resoldre un problema informàtic. La majoria de vegades això representa una pèrdua de temps en unes tasques que no eren les originàries d’aquell treballador, i un augment dels costos doncs es perden hores d’un empleat, amb l’agreujant que la incidència continua o empitjora. És important disposar d’un proveïdor de serveis informàtics especialitzat que alliberi d’aquestes tasques als treballadors i així puguin dedicar els esforços a les seves activitats, augmentant així la productivitat de l’empresa.
  2. Reducció de costos: optimitzar recursos, mantindre en perfecte estat els equips informàtics i descarregar de feina als treballadors interns externalitzant el servei, és la millor manera de reduir costos.
  3. Prevenció: evitar mals majors o aturades de serveis crítics com ara servidors, etc. és un dels avantatges més destactas. Els nostre equip tècnic implementa eines de monitorització que conjuntament amb les accions preventives presencials i en remot, ens permet estar alerta i preveure quan un servei o equip té alguna anomalia que a curt o mitjà termini podria convertir-se en un problema greu per a l’empresa.
  4. Assessorament: tenir un proveïdor de total confiança no vol dir només que et resoldrà les incidències informàtiques; a Qualtic ens agrada formar part del teu equip i assessorar sobre possibles millores a implementar. Estem sempre al costat dels clients, inclús en reunions amb tercers (altres proveïdors, clients, etc).
  5. Despesa controlada en la partida d’informàtica: amb els plans de manteniment de Qualtic la quota mensual sempre serà la mateixa, encara que la dedicació en alguns mesos hagi augmentat. D’aquesta manera els nostres clients saben perfectament què es gastaran en manteniment informàtic.

 

 

Vols més informàció?

Consulta la nostra secció específica de manteniment informàtic integral.