Blog

Home / Faq  / Windows Server  / Implementar impressores mitjançant GPO’s

Implementar impressores mitjançant GPO’s

Implementar les impressores en un entorn amb moltes impressores i molts usuaris a vegades és fa molt feixuc.

Avui us explicarem com implementar-les a través de GPO des del nostre administrador d’impressores.

 

Aspectes previs

  • Necessitarem un servidor amb Active Directory funcionant correctament.
  • Necessitarem el rol d’administrador d’impressores. Si no el veieu en “Administrador del servidor > Herramintas” el podeu afegir dins de “roles y caracterísitcas”.
  • Tenir les impressores instal·lades i degudament configurades i compartides en el nostre servidor.

 

Pasos a seguir

  • Anar a “Administrador de impresoras” dins de les eines de l’administrador del servidor.
  • Anar a impressores i buscar la impressora que volem implementar. Cliquem amb el botó dret i triem “implementar con directiva de grupo”.

  • Buscarem i triarem la GPO dins de la unitat organitzativa on es troben els usuaris a qui volem configurar-lis el dispositiu.
  • Escollirem si volem fer la implementació per usuari o per equip.

  • Un cop acceptat i finalitzat el procés, la configuració estarà complerta.
  • Ens restarà forçar l’actualització de les directives de grup des dels equips destins amb el comandament: gpupdate /force.