Blog

Home / Faq  / Microsoft 365  / Implementar Office 365 ProPlus mitjançant serveis d’escriptori remot

Implementar Office 365 ProPlus mitjançant serveis d’escriptori remot

Quan necessitem implementar Office 365 en un servidor per fer-ho servir mitjançant sessions d’escriptori remot, la instal·lació típica d’Office no funciona.

Per aquests casos, Microsoft té un article on explica com fer-ho:

https://docs.microsoft.com/es-es/DeployOffice/deploy-office-365-proplus-by-using-remote-desktop-services?redirectSourcePath=%252fes-es%252farticle%252fImplementar-Office-365-ProPlus-con-Servicios-de-Escritorio-remoto-af9d7621-8c2c-4181-84b4-27778b1e7920