Blog

Home / Faq  / Windows  / Canviar la prioritat de les xarxes inalàmbriques conegudes en Windows 10

Canviar la prioritat de les xarxes inalàmbriques conegudes en Windows 10

Quan un ordinador amb Windows 10 té vàries xarxes inalàmbriques memoritzades, però per defecte es conecta a una de les xarxes que no és la desitjada haurem de seguir els següents pasos:

  • Anar a command (executar com administrador).
  • Escriure la següent instrucció: netsh wlan show profiles
  • Un cop fet, apareixeran totes les conexions wifis memoritzades per odre de prioritat.
  • Per a canviar la prioritat, escriurem: netsh wlan set profileorder name=”nomdeWiFi” interface=”Wi-Fi” priority=1

En l’anterior comandament canviarem “nomdeWifi” pel nom de la xarxa a la que volem donar-li prioritat.

Podem comprovar que l’ordre s’ha canviat correctament si tornem a executar la instrucció: netsh wlan show profiles