Blog

Home / Faq  / Gmail  / Error en enviament/recepció d’Outlook amb comptes de Gmail

Error en enviament/recepció d’Outlook amb comptes de Gmail

Problema

Outlook mostra un missatge informant d’un problema amb la recepció/enviament degut a un error de validació d’usuari i password per a un compte de Gmail.

Tot i comprovar la configuració de servidor d’entrada i sortida, usuari i password, el problema persisteix.

error-outlook-gmail-qualtic

 

Causa

Degut a les fortes mesures de seguretat que té Google amb els seus comptes de Gmail, s’ha d’especificar de forma manual que el nostre compte pot ser configurat en aplicacions de tercers, com ara Outlook.

 

Solució

Hem d’accedir al nostre compte de Gmail i clicar la nostre imatge/avatar situada a la part superior dreta de la pantalla.

Un cop desplegada, clicarem “Mi cuenta”.

error-outlook-gmail-qualtic

S’obrirà la finestra de configuració del nostre compte de Google.

Accedirem a l’opció de “Inicio de sesión y seguridad”. Un cop dins, baixarem la pàgina fins gairebé al final on trobem les opcions de “Aplicaciones con acceso a la cuenta”.

Aquí haurem d’activar l’opció “Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras”.

Un cop fet això, el nostre Outlook hauria de funcionar sense problemes.

error-outlook-gmail-qualtic

 

Si l’error continua, podeu enviar-nos una sol·licitud de suport a través del nostre portal d’ajuda.